MenneskeneKloge hoveder, kyndige hænder

Når vi bygger, ser vi muligheder overalt. Selv når tingene virker komplekse på
papiret, er der ofte en enkel løsning ude på pladsen. Det handler bare om at
finde den. Og det er vores medarbejdere rigtigt dygtige til – hvilket du selv vil
opdage både som bygherre og rådgiver.

Desuden råder vi over et stort netværk af håndværkere, rådgivere og andre
samarbejdspartnere, som vi kender og stoler på. Og så gør vi alt, hvad vi kan,
for at involvere brugerne af byggeriet, så de føler sig trygge undervejs og får de
rammer, der bedst muligt opfylder deres behov.

ByggestyringLad os svinge tommestokken

Som erfaren entreprenør kender vi alle faldgruberne og genvejene, når komplekse byggerier skal føres sikkert gennem byggefaserne. Med andre ord ved vi, hvordan vi holder orden i kaos, får byggeriets parter til at snakke sammen og leder processen.

At styre en byggesag er det samme som at dirigere et orkester. Det kræver erfaring og de rigtige værktøjer. Hos JOHANSSON har vi over 30 års erfaring og adgang til værktøjer inden for både arbejdsplanlægning, digital byggeopfølgning, processtyring osv.

Du bestemmer naturligvis, hvor og hvor meget vi skal være involveret. Men i princippet kan vi påtage os alle styrende roller i byggeriet, både helt overordnet på vegne af bygherren eller som hovedentreprenør og mere praktisk på vegne af fx arkitekten.

OrganisationsstrukturFlad og fleksibel

Ikke to byggeprojekter er ens. Derfor er JOHANSSONS projektorganisationer det heller ikke. Når vi sammensætter en projektorganisation, vælger vi de specialister, der har erfaringen og kompetencerne til at løse den konkrete opgave bedst muligt.

Projektorganisationen har en flad og fleksibel struktur med korte beslutningsveje. Det giver stor fleksibilitet og betyder, at vi kan tilpasse os de udfordringer, der opstår undervejs i processen, fx hvis byggeriet foretages midt i beboernes hverdag.

Hos JOHANSSON bruger vi områdekoordinatorer i stedet for fagansvarlige. Den enkelte koordinator planlægger på tværs af alle fag med konstant fokus på grænsefladerne, hvor der ellers traditionelt kan opstå problemer. Det sikrer en optimal fremdrift i projektet.

KommunikationOpsøg samarbejdet

I alle byggeriets faser lægger vi stor vægt på en konstruktiv og åben dialog med bygherren, dennes rådgivere, beboerne og driftspersonalet, da skabelsen af et velfungerende procesforløb er af stor vigtighed for det endelige resultat. Gennem et godt samarbejde får vi afdækket alle projektets udfordringer, hvorefter vi sammen kan vælge de bedste løsninger.

Så tidligt som muligt forsøger vi at afklare ønsker og krav fra de forskellige interessenter for at kunne opfylde bygherrens vision inden for de givne rammer. Erfaringen viser, at en gennemarbejdet forventningsafstemning mindsker risikoen for konflikter parterne imellem – og kan være med til at sikre en økonomisk gevinst for investorerne.

TidsplanerVi bruger kasseplanen

For at sikre overholdelsen af tidsplanen anvender JOHANSSON et specialudviklet system til arbejdsplanlægning kaldet ”kasseplanen”. Systemet egner sig til alle typer byggerier, men har særligt store fordele i forbindelse med ombygnings- og renoveringsprojekter og projekter med mange gentagelser. Udover at være en særdeles overskuelig tidsplan fungerer kasseplanen også som logistikplan.

Kasseplanen er en detaljeret og meget illustrativ arbejdsplan, der på en let måde synliggør for både bygherren, byggeledelsen og ikke mindst de udførende håndværkere, hvordan den samlede produktion er tænkt udført og i hvilken rækkefølge. Vi har brugt kasseplanen med stor succes på flere projekter, hvor den har vist sig at være et langt mere effektivt planlægningsværktøj end traditionelle systemer.

BoligselskaberAkuthjælp og flyttelejligheder

Alle boligselskaber kender det: Lejere flytter ud, og så skal slibes gulv, males og repareres hist og her, inden en ny lejer kan flytte ind. Jo hurtigere alt det kan ordnes, jo hurtigere kan lejligheden lejes ud igen. Og det er her, vi kan hjælpe. Vi giver dig en lynhurtig pris. Og når vi er i gang, spilder vi ikke tiden. Fx er vores vogne udstyret som rullende værksteder, så vi har alt det, vi skal bruge med os – og slipper for svinkeærinder til tømmerhandlen. Det sparer tid for os. Og penge for dig. For mere information om lejelejligheder kontakt tømrermester Allan Pedersen på tlf. 6081 5879 eller ap@johansson.wf