BYGGERI

VEJEN TIL DET ENKLE BYGGERI

Det er komplekst at bygge. Og alligevel går det hele som regel lidt lettere hos os. Det skyldes ikke blot, at vi har over 30 års erfaring. Men også at vi har digitaliseret mange processer, så de glider nemmere, og at vi har en smidig organisation, der er gearet til at reagere hurtigt.

Desuden råder vi over et stort netværk af håndværkere, rådgivere og andre samarbejdspartnere, som vi kender og stoler på. Og så gør vi alt, hvad vi kan, for at involvere brugerne af byggeriet, så de føler sig trygge undervejs og får de rammer, der bedst muligt opfylder deres behov.

Når vi bygger, ser vi muligheder overalt. Selv når tingene på papiret ser indviklede ud, er der ofte en enkel løsning ude på pladsen. Det handler bare om at finde den. Og det er vores medarbejdere rigtigt dygtige til – hvilket du selv vil opdage både som bygherre og rådgiver.

Organisationsstruktur

Flad og fleksibel

Ikke to byggeprojekter er ens. Derfor er JOHANSSONS projektorganisationer det heller ikke. Når vi sammensætter en projektorganisation, vælger vi de specialister, der har erfaringen og kompetencerne til at løse den konkrete opgave bedst muligt.

Projektorganisationen har en flad og fleksibel struktur med korte beslutningsveje. Det giver stor fleksibilitet og betyder, at vi kan tilpasse os de udfordringer, der opstår undervejs i processen, fx hvis byggeriet foretages midt i beboernes hverdag.

Hos JOHANSSON bruger vi områdekoordinatorer i stedet for fagansvarlige. Den enkelte koordinator planlægger på tværs af alle fag med konstant fokus på grænsefladerne, hvor der ellers traditionelt kan opstå problemer. Det sikrer en optimal fremdrift i projektet.

Kommunikation

Opsøg samarbejdet

I alle byggeriets faser lægger vi stor vægt på en konstruktiv og åben dialog med bygherren, dennes rådgivere, beboerne og driftspersonalet, da skabelsen af et velfungerende procesforløb er af stor vigtighed for det endelige resultat. Gennem et godt samarbejde får vi afdækket alle projektets udfordringer, hvorefter vi sammen kan vælge de bedste løsninger.

Så tidligt som muligt forsøger vi at afklare ønsker og krav fra de forskellige interessenter for at kunne opfylde bygherrens vision inden for de givne rammer. Erfaringen viser, at en gennemarbejdet forventningsafstemning mindsker risikoen for konflikter parterne imellem – og kan være med til at sikre en økonomisk gevinst for investorerne.

Tidsplaner

Vi bruger kasseplanen

For at sikre overholdelsen af tidsplanen anvender JOHANSSON et specialudviklet system til arbejdsplanlægning kaldet ”kasseplanen”. Systemet egner sig til alle typer byggerier, men har særligt store fordele i forbindelse med ombygnings- og renoveringsprojekter og projekter med mange gentagelser. Udover at være en særdeles overskuelig tidsplan fungerer kasseplanen også som logistikplan.

Kasseplanen er en detaljeret og meget illustrativ arbejdsplan, der på en let måde synliggør for både bygherren, byggeledelsen og ikke mindst de udførende håndværkere, hvordan den samlede produktion er tænkt udført og i hvilken rækkefølge. Vi har brugt kasseplanen med stor succes på flere projekter, hvor den har vist sig at være et langt mere effektivt planlægningsværktøj end traditionelle systemer.

LYDER DET INTERESSANT?

KONTAKT OS

JOHANSSON A/S
Sydmarken 32B
DK-2860 Søborg
CVR: 32931944