Nybyg:

Carlsberg Forskerboliger

Ansvar for aptering, dvs. udførelse af gulve, vægge, lofter osv., da der blev bygget 22 forskerboliger i Carlsberg Byen, en ny københavnsk bydel. Boligerne skal huse udenlandske forskere, der bosætter sig i Danmark i kortere eller længere tid.

År:  2015/2016

Omfang:  3.800 m2

Type:  Nybyg

Entreprise:  Stor

 


Back to Top