Renovering:

Ejendom på Østerbro

Renovering af de pudsede facader på en ejendom beliggende på Østerbro i København. Projektet omfattede også ændring af vinduernes placering, fjernelse af bagtrapperne og efterfølgende etablering af nye badeværelser, hvor bagtrapperne havde været.

År:  2010

Omfang:  1.600 m2

Type:  Renovering

Entreprise:  Hoved

 


Back to Top