Renovering:

Ejendom på Vesterbro

Restaurering af de murede facader på en ejendom beliggende på Vesterbro i København. Som en del af projektet blev vinduerne istandsat, ligesom der blev udført andre mindre følgearbejder.

År:  2010

Omfang:  1.200 m2

Type:  Renovering

Entreprise:  Hoved

 


Back to Top