Renovering:

N. Zahles Gymnasieskole

Renovering af den eksisterende hovedtrappe med flotte snedkerarbejder samt tilpasninger til den nye elevator fra kælder til kvist. Projektet var en del af en hovedentreprise, der blandt andet bestod i at udvide den eksisterende skolebygning med to ekstra etager.

År:  2011/2012

Omfang:  1.550 m2

Type:  Renovering

Entreprise:  Hoved

 


Back to Top