Tømrerarbejde:

Villa i Nordsjælland

Totalrestaurering af villa med flere bygninger, herunder renovering af tagkonstruktionen og omfattende udbedring af råd- og svampeskader. Derudover blev paneler og træudsmykninger restaureret, nyt inventar specialfremstillet og nye døre lavet fra bunden som kopi af de eksisterende.

År:  2014/2015

Omfang:  600 m2

Type:  Tømrerarbejde

Entreprise:  Fag

 


Back to Top